Skautské osobnosti - Antonín Benjamín Svojsík

Skautské osobnosti - Antonín Benjamín Svojsík

5.9. 1876 – 17. 9. 1938)

 

 

 

Byl v pořadí druhým ze čtyř synů Antonína Svojsíka, okresního tajemníka ve Dvoře Králové, a jeho manželky Ludmily, rozené Havlíkové. Otce ztratil. Když mu byla tři léta a nejmladšímu bratru Gustavovi tři měsíce. Ovdovělá matka pobírala 72 krejcarů denní penze. A tak snadno pochopíme, že musel Toník a jeho bratři od mládí shánět krejcárky, aby zahnali bídu s nouzí.

V roce 1888 vstupuje Svojsík jako primánek do smíchovského gymnázia, odkud přestupuje po absolvování kvarty na učitelský ústav, který ukončil maturitou s vyznamenáním v roce 1896. Učitelskou dráhu nastoupil na obecné škole ve Slivenci (dnes součást Prahy 5), kde působil 4 roky.

Již jako klučík byl pohybově nadán, pěstoval sport, turistiku, chodil do Sokola, a proto nepřekvapí, že si svoji učitelskou aprobaci rozšířil o tělocvik, jemuž vyučoval od r. 1901 na žižkovské reálce a později na gymnáziu v Křemencově ulici v Praze. Byl odborně angažován v Sokole a ve svých 23 letech se stal náčelníkem Jungmannovy župy.

Svojsík měl zvučný, kultivovaný hlas a jako člen Pěveckého učitelského kvarteta, přejmenovaného později na České pěvecké kvarteto, procestoval s ním mnoho zemí. V letech 1905/1906 podnikli dokonce cestu kolem světa. Antonín byl nejmladším členem kvarteta, a proto si k svému jménu přidal umělecké jméno Benjamin.

Na svých cestách světem se zajímal o tělesnou výchovu, sport, o organizaci školství, a zejména o péči o děti a mládež v době mimo vyučování.

S houževnatostí jemu vlastní ověřoval si únosnost doporučovaných doplňků tělocviku hned na jaře 1911 a na rozdíl od všech ostatních se rozhodl seznámit se s výsledky Baden Powellova pedagogického experimentu přímo v zemi jeho vzniku. A tak se vydal v létě téhož roku na studijní cestu po Anglii a severských evropských státech, odkud se vrátil nadšen a rozhodnut propagovat skauting i u nás.

 

 

 

„Co povinen jsi, vykonej!“                                          Tím Cílem stále Pravda je,

To bratr Svojsík pronesl.                                             S ní lež se nikdy nesnáší.

Dobro a Lásku rozdávej,                                            Srdce ať radost zahřeje,

Ten dar sis na svět přinesl.                                           Naději smutek nezháší.

 

 

 

Ať každý z nás se přesvědčí,                                       Kde lev ve skoku je silný

že dávat znamená též mít,                                            a hrdě hledí vzhůru výš,

Vždyť s bratry jsi vždy v bezpečí                                 tam přebývá národ pilný,

O jakém nemusíš jen snít.                                            Tam domov náš, to jistě víš.

 

 

 

Sám také velkou radost mám,                                     Zemi svou krásnou v lásce měj

Mezi junáky, že patřím,                                               a také nejčistší ten květ.

S nimi už nejsem nikdy sám,                                        Lilii skautské úctu vzdej,

Podávám ruku svým bratřím.                                       Vždyť na bratrství stojí svět.

 

 

 

Každý, kdo nechce jenom brát                                    Lilii skautskou ze zlata,

A podá i poslední svůj díl,                                           chrání a hlídá věrný pes,

Ten bližní chce mít stále rád,                                        když čistá je už od bláta

Vždyť spojuje nás jeden Cíl.                                       Stále ji nosme hrdě dnes.

 

 

Kalendář akcí

 

Fotogalerie

Fotky z našich akcí si můžete prohlédnout zde.

 

Facebook

Pro aktuální informace a pro dotazy můžete využít i náš facebookový profil. ZDE

Schůzky ve školním roce 2019/20

Benjamínci (předškoláčci a prvňáčci - chlapci i dívky) - úterý 15.00 - 16.30

Světlušky  a vlčata (dívky a kluci od 2. třídy ZŠ) - pátek 15.00.-17.00 

Skautky/skauti (dívky a chlapci od 5. třídy ZŠ) - pátek 17.00-19.00

 

Kontakt

Petra Bolardová - vůdkyně oddílu

© 28. skautský oddíl Dráčata Paseka

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode