O skautingu

Skauting - to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí.

Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

 • hrát fér
 • spolupracovat s ostatními
 • být ohleduplný k okolnímu prostředí
 • mít vztah k přírodě

Skauting všetranně působí na rozvoj osobnosti dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS.

Co říkají nebo řekli o skautingu známé osobnosti

Zajímavá fakta a čísla

Skauting v ČR

 • 57 840 členů ve 2 093 oddílech
 • 1 042 dětských táborů
 • Skautské oddíly podporuje 13 396 dobrovolníků

Skauting ve světě

 • nepřetržitý růst od roku 1907
 • skautské hnutí existuje v 216 zemích a teritoriích
 • na světě je celkem 50 milionů skautů
 •  
 • Jsme v téměř každém městě

   

  Junák – český skaut, z. s. má celkem přes 57 tisíc členů ve 2 093 oddílech a je největší výchovnou organizací u nás. Skautské klubovnytak najdete po celé České republice. V nich se každý týden schází více než 30 tisíc dětských členů. Oddíl je základní jednotkou, kterou tvoří zpravidla 15–30 dětí a skupina vedoucích. Posláním činnosti oddílů je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí.

   

 • Skauting nezná hranic

   

  Skautské hnutí existuje ve 216 zemích a teritoriích světa a čeští skauti jsou jeho součástí. Na světě je přes 50 milionů skautů, kteří sdílejí stejné hodnoty. Smyslem skautingu je skrze rozvoj jednotlivce tvořit lepší svět. Tomu pomáhá i setkávání napříč kulturami, překonávání jazykových bariér a poznávání cizích národů.

   

 • Moderní hnutí s tradicí

   

  Celá společnost se za sto let významně proměnila. Důležitost hodnot, na kterých si skauting zakládal již na počátku 20. století, však přetrvala.

  V roce 1907 uspořádal Robert Baden-Powell první skautský tábor na ostrově Brownsea a postaral se tak o vznik fenoménu, který následně ovlivnil životy milionů lidí. Do českých zemí přivedl skautskou myšlenku profesor Antonín Benjamin Svojsík. Český skauting se během totalit potýkal se zákazy své činnosti. Dnes má za sebou přes 20 let souvislé svobodné existence a roste. Moderní program opírá o prověřené hodnoty.

   

 • Kvalifikovaní vedoucí oddílů

   

  Vedoucí oddílu je jedna z mnoha dobrovolnických pozic, kterou může dospělý ve skautingu zastávat. Je to člověk, který je zodpovědný za fungování oddílu a plnění jeho výchovných úkolů. Tato pozice vyžaduje náležitou kvalifikaci. Junák – český skaut má propracovaný vzdělávací systém a dospělí dobrovolníci mají povinnost absolvovat navíc zdravotnický kurz. V roce 2016 prošlo skautskými vzdělávacími kurzy 3 625 skautek a skautů.

   

 • Nedocenitelná práce dobrovolníků

   

  Skautská práce je možná jen díky úsilí více než 8 000 dobrovolných činovníků. Přibližně čtyři tisíce z nich pracují přímo s dětmi v oddílech – za rok v celém hnutí odpracují přes 1 150 000 dobrovolnických hodin. Počet dobrovolníků, kteří pracují pro skauty, je například větší než počet zaměstnanců České televize nebo firmy McDonald’s v České republice.

   

 • Každoroční letní tábory

   

  Každý rok pořádají skauti více než tisíc táborů, kterých se zúčastní téměř 30 000 dětí. O děti se stará skoro 8 000 dospělých dobrovolníků a společně na táborech stráví přes 550 000 dní.

 

Kalendář akcí

 

Fotogalerie

Fotky z našich akcí si můžete prohlédnout zde.

 

Facebook

Pro aktuální informace a pro dotazy můžete využít i náš facebookový profil. ZDE

Schůzky ve školním roce 2019/20

Benjamínci (předškoláčci a prvňáčci - chlapci i dívky) - úterý 15.00 - 16.30

Světlušky  a vlčata (dívky a kluci od 2. třídy ZŠ) - pátek 15.00.-17.00 

Skautky/skauti (dívky a chlapci od 5. třídy ZŠ) - pátek 17.00-19.00

 

Kontakt

Petra Bolardová - vůdkyně oddílu

© 28. skautský oddíl Dráčata Paseka

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode