Oddíl Dráčata

Oddíl Dráčata patří pod středisko Šternberk, společně s dalšími 2 skautskými oddíly ze Šternberka a nyní i s nově vzniklým oddílem RebeLové z Paseky.

Naše činnost se skládá z pravidelných družinových schůzek, jednodenních či vícedenních výletů, mimoschůzkových aktivit a letního táboření.

Družinové schůzky 

Schůzky se konají každý týden (mimo školních prázdnin) a trvají necelé 2 hodiny. Na schůzkách si děti většinou hrají hry,které směřují k cílenému a všestrannému rozvoji dětí. Děti se vždy něco nového naučí, ať už z oblasti skautingu, přírody, první pomoci, nebo z dalších pro život užitečných oblastí. Dále na schůzkách malujeme, vyrábíme, zpíváme, sportujeme nebo čteme zajímavé příběhy.

Během podzimních, jarních a letních měsíců schůzky trávíme mimo klubovnu - venku v přírodě. Naším nejčastějším útočištěm je blízké okolí klubovny, školní hřiště nebo les za kapličkou. Zimní měsíce většinou trávíme v klubovně.

Všechny činnosti na schůzkách , ale i na výletech směřují k plnění bodů ze stezek. Stezky jsou jakýmsi vodítkem pro to, co by děti měly zvládnout. Stezky jsou rozděleny do stupňů - podle věku a schopností dítěte. Vždy po splnění všech bodů z daného stupně dítě získává nášivku na kroj a může pokračovat plněním dalšího stupně. Jeden stupeň se plní přibližně 1 rok. Dále děti mohou plnit o různé odborné zkoušky ( tzv. odborky) podle svého zájmu.

Výlety, výpravy

Výlety se konají přibližně 1x za dva měsíce. Většinou podnikáme výlety do přírody. Na výletech děti uplatňují a upevňují si dovednosti a vědomosti získané při schůzkách. Vícedenní výpravy se konají přibližně 1x ročně a trávíme je většinou na nějaké skautské základně v Olomouckém kraji.

Mimoschůzkové aktivity

Mimo pravidelné schůzky se náš oddíl účatní pomoci při různých sbírkách. Každoročně pomáháme České katolické charitě s Tříkrálovou sbírkou v naší obci, v minulosti jsme se několikrát zapojili i do projektu "Postavne školu v Africe". Z dalších aktivit náš oddíl pravidelně pomáhal při ošetřování mladých stromků proti okusu, nebo výsadbě nových stromků v obecním lese. Účastníme se celostátních skautských závodů, střediskových závodů ve vaření v kotlíku a ve hře Sowulo.

Trocha z historie oddílu

Náš oddíl byl založen v listopadu roku 2002. Nejprve jsme se začali scházet v Základní škole v Pasece v prostorách školní družiny pod vedením Petry Bolardové (Modřinky) a Marcely Orságové (Smíška). V prvním roce jsme měli v oddíle pouze mladší věkovou kategorii - světlušky a vlčata - tj. dívky a chlapce ve věku od 1. do 5. třídy. V dalším školním roce jsme oddíl rozšířili i o starší věkovou kategorii - skauty a skautky a s vedením začali vypomáhat Martina Orságová a Marek Bursa (Kamzík). Scházeli jsme se pravidelně 2x týdně na družinových schůzkách, podnikali jednodenní výlety a 1-2krát ročně víkendové výpravy. Část dětí se účastnila i střediskových letních táborů na Hoštejně. V oddíle bylo průměrně registrováno 12-15 dětí.

V roce 2005 jsme pro svoji činnost od obce získali klubovnu - samostatný domeček v blízkosti Základní školy.

Rok 2010 přivedl do našeho oddílu zatím nejvíce dětí a na vedení se začaly významně podílet i Veronika Richterová (Piškot) a Lenka Richterová (Liška). Zároveň jsme začali přijímat do oddílu i nejmladší věkovou kategorii dětí - benjamínky - t.j. předškoláčky od 5 let.

V létě 2011 jsme uspořádali náš první samostaný oddílový tábor na střediskové táborové základně na Hoštejně a od té doby se tábor konal již každoročně se stále stoupajícím počtem táborových účastníků. V posledních letech jsme tábořili v Údolí Sýčků za Paseckým Žlebem, čímž jsme umožnili i táboření benjamínků formou tzv. příměstského tábora.

Od roku 2014 v našem oddíle začala vznikat aktivní družina roverů, kteří se významně podíleli na činnosti oddílu a na činnosti Kulturní komise v Pasece.

Na jaře 2016 prošla naše klubovna rozsáhlou rekonstrukcí.

Od školního roku 2016/17 se náš oddíl rozdělil na dva menší oddíly - oddíl Dráčata, který zůstává nadále pod vedením Petry Bolardové (Modřinky) a nově vzniklý oddíl RebeLové povede Lenka Richterová (Liška)


Kalendář akcí

 

Fotogalerie

Fotky z našich akcí si můžete prohlédnout zde.

 

Facebook

Pro aktuální informace a pro dotazy můžete využít i náš facebookový profil. ZDE

Schůzky ve školním roce 2019/20

Benjamínci (předškoláčci a prvňáčci - chlapci i dívky) - úterý 15.00 - 16.30

Světlušky  a vlčata (dívky a kluci od 2. třídy ZŠ) - pátek 15.00.-17.00 

Skautky/skauti (dívky a chlapci od 5. třídy ZŠ) - pátek 17.00-19.00

 

Kontakt

Petra Bolardová - vůdkyně oddílu

© 28. skautský oddíl Dráčata Paseka

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode