Z historie našeho oddílu

14.08.2009 18:38

Trocha z historie našeho oddílu:

Oddíl byl založen v listopadu 2002 .Nejprve jsem se začali scházet v Základní škole v Pasece s prostorách školní družiny pod vedením Petry Bolardové (Modřinky) a Marcely Orságové (Smíška). V té době chodili do oddílu děti z 1.-4. třídy, což je pouze nejmladší věková kategorie skautingu - světlušky a vlčata.Od dalšího školního roku jsme oddíl rozšířili i o starší věkovou kategorii a s vedením oddílu začali vypomáhat i Marek Bursa a Martina Orságová. V oddíle bylo průměrně registrováno 12-15 dětí. V roce 2005 jsme od obce získali pro svou činnost klubovnu. V letošním roce 2009 je registrováno 10 dětí a 1 dospělý člen oddílu 

Zpět

Kontakt

Petra Bolardová - vůdkyně oddílu

© 28. skautský oddíl Dráčata Paseka