Registrační příspěvek

15.08.2009 21:40

Platí se jednou ročně na začátku kalendářního roku (leden- únor).

Příspěvek odevzdáváme vyšším organizačním složkám Junáka a je v něm zahrnuto pojištění našich akcí, nákup odměn na různé závody, soutěže, dotace na tábory a  předplatné skautských časopisů (vycházejí 5x ročně).

Výše příspěvku v letošním roce byla 410 Kč. 

Zpět

Kontakt

Petra Bolardová - vůdkyně oddílu

© 28. skautský oddíl Dráčata Paseka