Naše veřejně prospěšné aktivity

22.08.2009 14:25

  • Každý rok začátkem ledna, se účastníme Tříkrálové sbírky - průměrně se v naší obci vybere 8 - 12tisic.  Peníze ze sbírky se využívají například k přímé pomoci sociálně potřebným, pořízení kompenzačních pomůcek, k podpoře ošetřovatelské a pečovatelské služby v našem regionu a nebo i částečně  k zahraniční humanitární pomoci. 

 

  • Několikrát jsme se též účastnili před zimou ošetření mladých stromků proti okusu v paseckých lesích.

 

  • V říjnu, ve spolupráci s nadací Člověk v tísni, pomáháme se sbírkou "Postavme školu v Africe". Cílem sbírky je každoročně získat prostředky na stavbu základních škol v etiopii. Dosud se díky sbírce podařilo postavit 7 základních škol pro 1560 dětí a další 2 se právě staví. Více o sbírce včetně fotografií postavených škol najdete na adrese: www.skolavafrice.cz

 

Zpět

Kontakt

Petra Bolardová - vůdkyně oddílu

© 28. skautský oddíl Dráčata Paseka